Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Strefa ucznia


„Tyle jesteśmy warci, ile sobie zaplanujemy”


Drodzy uczniowie!


Jednym z najbardziej decydujących i intensywnych etapów życia człowieka jest czas edukacji w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz  III gimnazjalnej, to właśnie tutaj będziecie podejmować decyzje odnośnie dalszych planów edukacyjnych - kim chcielibyście być, co robić w życiu? Trudno wyobrazić sobie tę dość odległą perspektywę, która jest nieuchronna, ale warto już teraz wiedzieć gdzie możecie uzyskać pomoc i informacje które was interesują.

Aby dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową należy:

  • poznać siebie, swoje mocne strony, zainteresowania
  • poznać rynek pracy
  • zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

Podejmijcie decyzję razem z nami !

Informacje o egzaminie ósmoklasisty  i gimnazjalnym znajdziecie na stronie: www.cke.edu.pl

Przetestujcie się, wykonajcie test predyspozycji i zainteresowań zawodowych:
www.labirynt-zawodow.progra.pl

Poznajcie świat zawodów: https://mapakarier.org/#/?_k=skftke

Obejrzyjcie filmy i spoty: www.new.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty

Zajrzyjcie w strefę ucznia  na stronie: www.new.koweziu.edu.pl/strefa-ucznia

Bądźcie również czujni i śledźcie terminy Drzwi Otwartych w lokalnych szkołach ponadpodstawowych.

Skorzystajcie  ze  wparcia  szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego
lub doradcy zawodowego
w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – Jolanta Bała

Artykuły