Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

"Młodzież zapobiega pożarom"

Konkurs został zorganizowany w marcu przez Straż Pożarną. Magdalena Rut zajęła III miejsce.