Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Klub Bezpiecznego Puchatka

Sprawozdanie z realizacji programu

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

            Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był po raz drugi w naszej szkole. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

             W ramach realizacji programu w klasach I wychowawcy: mgr Halina Szaybo
i mgr Anna Nader przeprowadziły zajęcia o tematyce bezpieczeństwa. W trakcie ich realizacji uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie.

            Realizując program uczniowie otrzymali broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym, zastosowaniu różnych metod i interesujących środków dydaktycznych pojęcie „bezpieczeństwa” oraz tematyka z nim związana stały się dzieciom bliskie. Zajęcia dostarczyły dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu
i w szkole. W ramach Programu zorganizowane było spotkanie z przedstawicielem Policji dzielnicowym sierż. Sebastianem Skawińskim, który przeprowadził z uczniami pogadankę, aby im przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i poza nią. Dzieci obejrzały film poglądowy i otrzymały znaczki odblaskowe. Przeprowadzona została zabawa dydaktyczna „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego” z wykorzystaniem makiet wykonanych przez klasy IV – VI. Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia. W listopadzie dzieci klas pierwszych wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Szkoła otrzymała Certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.