Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Gra terenowa „Zaginiony rozkaz Piłsudskiego”


10 października 2018 roku została przeprowadzona gra terenowa. Organizatorem gry terenowej była 6 Konecka Drużyna Harcerska „Wilki” działająca
w Hufcu Końskie pod opieką nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie z oddziałami gimnazjum. Wielką pomocą służyły harcerki Gosia, Eliza i Oliwka - uczennice klasy 8a, które działają w 32 KDW "Lamus" im. hm. Tomasza Ferdyna.  Gra skierowana była do uczniów klas 4 – 8 oraz klas 3 gimnazjum naszej szkoły. Tematyka gry nawiązywała do okresu zaborów i walki o niepodległość Polski w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy gry – uczniowie - podzieleni na drużyny (poszczególne oddziały klasowe), pokonywały trasę pod opieką nauczyciela.

Na punkcie startowym – pod szkołą - został odczytany list Piłsudskiego do młodych i dzielnych żołnierzy. Z listu dowiedzieli się oni, że do miast i miasteczek rozesłane zostały rozkazy zawierające informacje o terminach i działaniach, jakie trzeba podjąć w celu odzyskania niepodległości. Niestety szpiedzy przejęli rozkaz. Zadaniem uczestników gry było odzyskanie fragmentów zaszyfrowanego rozkazu i przekazanie odpowiednim osobom. Za wykonanie zadania na punkcie drużyna otrzymywała zaszyfrowany fragment rozkazu. Po każdym wykonanym zadaniu szpiedzy przyznawali drużynie punkty od 1 do 3 w zależności od stopnia poprawności wykonanego zadania oraz dodatkowe punkty od 0 do 2 za zaangażowanie, pomysłowość i pracę zespołową. Punkty zostaną zsumowane i spośród uczestników zostanie wyłoniona zwycięska drużyna w dwóch kategoriach – klasy 4-6 i klasy 7,8 oraz 3 gimnazjum. Podsumowanie gry nastąpi podczas akademii szkolnej z okazji święta odzyskania niepodległości. Zakończenie gry nastąpiło na placu przed Domem Kultury, gdzie odtańczony został uroczysty polonez z udziałem uczestników gry, Pani Dyrektor Joanny Bernat, nauczycieli i rodziców, którzy pomagali w zorganizowaniu gry terenowej.