Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Klasy szóste pracują metodą projektów.


W ramach zajęć przyrody klasy szóste w ostatnim czasie pracowały metodą projektów.

Naczelną zasadą jaka nam przyświecała to, że uczniowie samodzielnie zdobywali wiadomości i sprawdzali  swoje umiejętności w danym temacie projektu, który sami podjęli.

PROJEKT to złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania samodzielnych działań. Nauczyciel przygotował  listę tematów, spośród nich uczniowie wybierali te, nad którymi chcieli pracować, bądź zaproponowali swoje. Metoda pracy nad projektem pomaga kształcić umiejętności takie jak m.in. komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności kształtowaliśmy dzięki pracy metodą projektu. Oto niektóre tematy i efekty pracy w galerii: Drzewa naszych lasów, Segregujemy odpady, Gdzie żyją zwierzęta z popularnych kreskówek, Najbrzydsze zwierzęta świata, Piramida aktywności fizycznej i żywienia.