Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Gminny konkurs bezpieczeństwa "Bądźmy bezpieczni"

GMINNY KONKURS BEZPIECZEŃSTWA „BĄDŹMY BEZPIECZNI” odbył się 10 MAJA 2018r. został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2
w Stąporkowie, pod honorowym patronatem Burmistrza Stąporkowa przy wsparciu Instytucji wspomagających: Powiatowej Komendy Policji w Końskich, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Końskich, Komisariatu Policji w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie

W  konkursie wzięli  udział uczniowie z terenu naszej gminy;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie.

Konkurs składał się  z czterech konkurencji.

Konkurencja 1: obejmowała   test z przepisów ruchu drogowego, wiedzy przeciwpożarowej, bezpieczeństwa dnia codziennego, w niej brało udział –5 uczniów z każdej szkoły. Zadania konkursowe oceniała Komisja w składzie;

kpt. inż. Mariusz Czapelski - przewodniczący

sierż. szt. Iwona Galant – członek

kpt. mgr inż. Robert Pałosz – członek

W drugiej konkurencji uczestnicy musieli się wykazać umiejętnościami z zakresu pomocy przedmedycznej, trzeba dodać ,że były to ćwiczenia praktyczne. Z każdej szkoły do tej konkurencji wytypowano dwóch uczniów.

Umiejętności uczniów w tej dziedzinie oceniali;

Marcin Pytlos – przewodniczący

Anna Kurp – członek

Justyna Głowala – członek

Nie była to łatwa konkurencja, ponieważ wymagała od uczniów prawidłowego reagowania w
 sytuacjach zagrażających życiu. W tej konkurencji uczniowie mogli uzyskać od 0-do 5 punktów.

W konkurencji trzeciej uczniowie musieli się wykazać sprawnością, ponieważ przygotowany był tor  sprawnościowy do jazdy na rowerze. Z każdej szkoły zakwalifikowano dwóch uczniów. Tę sprawność oceniało jury w składzie;

asp. Łukasz Morka – przewodniczący

podkom. Iwona Galant – członek

sierż. szt. Norbert Zygmunt – członek

Ostatnią konkurencją  był Konkurs plastyczny pt."Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie." Z każdej szkoły wybrano trzy najlepsze prace uczniów. Galeria tych prac znajduje się na korytarzu szkolnym przed salą gimnastyczną.

Prace oceniała  Komisja konkursowa w składzie;

Katarzyna Sorn – przewodnicząca

Iga Bielecka – członek

Karolina Rokita – członek

Po wszystkich konkurencjach przyszedł czas na podsumowanie i nagradzanie zwycięzców.

 W Konkurencja 1 - Test z przepisów ruchu drogowego, wiedzy przeciwpożarowej, bezpieczeństwa dnia codziennego ZWYCIĘŻYLI;

I miejsce: Zuzanna Nowak  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

II miejsce: Julia Adamczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

II miejsce: Oliwia Stoińska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

Najlepsi z udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej okazali się;

I miejsce: Wiktor Duda  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Krasnej

II miejsce – Oskar Domagała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

III miejsce  - Zuzanna Nowak  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie

 

Na torze sprawnościowym nie było łatwo, ale nie zabrakło zwycięzców;

I miejsce: Dominik Niebudek - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu

II miejsce: Jakub Madej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

III miejsce Mateusz Grabowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Krasnej

W konkursie plastycznym na temat Internetu zwyciężyli:

I miejsce: Anna Szewczykowska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

II miejsce : Mikołaj Rybicki  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

III miejsce Julia Gonciarz - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu

Po podsumowaniu wszystkich wyników Certyfikat bezpieczeństwa „Jesteśmy bezpieczni”2017/2018 za najwyższą liczbę uzyskanych punktów otrzymała: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez;

Burmistrza Stąporkowa

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Henkel Polska– Stara Góra

Pana Jacka Klimczyka właściciela Hurtowni elektrycznej

Pana Łukasza Świerczyńskiego – radnego  powiatowego

Bank PKO BP Oddział Stąporków

Studio Reklamy Druk Haft Filipiak Albert

 

Koordynatorami z ramienia szkoły byli:

Urszula Kalińska, Jolanta Bała, Jarosław Jankowski, Mariola Szocińska, Maria Wiśniewska

 Przedsięwzięcie to, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Warto podkreślić, że taki konkurs ma na celu nie tylko promowanie bezpieczeństwa, choć to jest najważniejsze, ale wspaniale integruje młodzież naszej gminy, pozwala wykazać wiadomościami
i umiejętnościami się w różnych dziedzinach . Dzięki temu uczymy już od najmłodszych lat, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, jak na nie reagować, kiedy zachować ostrożność, a najważniejsze to  potrafić pomóc innym.

Mamy nadzieję, że konkurs to nie tylko dyscyplina, konkurencja, ale też cenne wskazówki, które pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.