Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Zajęcia terenowe

Wykorzystując piękną pogodę i pomoce naukowe zakupione w ramach realizacji projektu klasy czwarte i piąte udały się na zajęcia terenowe. W ramach  lekcji i dodatkowych zajęć koła przyrodniczego wyznaczaliśmy kierunki główne i pośrednie za pomocą kompasów, poznawaliśmy najbliższe otoczenie za pomocą lornetek, badaliśmy składniki pogody, prowadziliśmy obserwacje mikroskopowe, rysowaliśmy plan naszego szkolnego boiska, badaliśmy czystość powietrza oraz założyliśmy mini – kompostownik. Zajęcia były bardzo ciekawe i już planujemy następne.