Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Harcerze 6 KDH od lat opiekują się pomnikiem rodziny Gutów. 6 kwietnia 1940r. niemieccy oprawcy wymordowali całą rodzinę Gutów za przynależność Mariana Guta do oddziału mjr Hubala. Na nic zdały się ich tłumaczenia, że syn przebywa na robotach w Niemczech. Najpierw zostali zastrzeleni, a potem spaleni wraz z całym domem. Dziś w miejscu, gdzie był dom rodziny Gutów, na betonowym postumencie stoi skromny pomnik ku czci zamordowanych, a  ulica w pobliżu pomnika nosi nazwę ulicy Gutów.