Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Konkurs

KONKURS

 JUBILEUSZ NASZEJ SZKOŁY

Cele konkursu:

  1. Zapoznanie z historią szkoły.
  2. Kształcenie umiejętności tworzenia krótkich utworów literackich (rymowanek, wierszy, opowiadań).
  3. Docenianie roli szkoły i książki w życiu człowieka.

Organizatorzy:

Biblioteka gimnazjum i szkoły podstawowej

Nauczyciele języka polskiego i nauczania zintegrowanego

Regulamin konkursu:

  1. Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
  2. Uczestnik powinien napisać przynajmniej krótką rymowankę, wiersz lub opowiadanie o naszej szkole.
  3. Gotowe utwory należy złożyć w bibliotece szkolnej w terminie do 1 grudnia 2012r.
  4. Jury oceni prace, po czym zostaną zaprezentowane na wystawce.
  5. Przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy.