Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I- III szkół podstawowych

Nasza szkoła przystąpiła do nowego projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”. Instytucją nadzorującą projekt jest Urząd Miasta i Gminy Stąporków. Fundusze przeznaczone na realizację zajęć pochodzą ze środków unijnych.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata. Zespół nauczycieli na czele ze szkolnym koordynatorem zakwalifikował uczniów z klas I- III do poszczególnych grup.

W ramach projektu są realizowane zajęcia:

  • Artystyczne (4 grupy – 27 uczniów)
  • Logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa – 6 uczniów)
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (2 grupy – 16 uczniów)
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu (4 grupy – 12 uczniów).

Nasza szkoła w ramach projektu zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia w/w zajęć.

Od połowy września ruszyły pierwsze zajęcia.