Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Od kwietnia 2008 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym jego celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,

z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia..

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o Teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Obala ona fetysz mierzenia wartości człowieka za pomocą testu na inteligencję IQ i mówi, że każdy człowiek  posiada  8 typów równoprawnych inteligencji: językową, ruchową, matematyczno - logiczną, wizualno - przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną. Są one u każdego rozwinięte w różnym stopniu i wzajemnie ze sobą współpracują tworząc niepowtarzalny „profil inteligencji". Może on ulegać zmianom i modyfikacjom. Każdą „słabszą" inteligencję można rozwijać poprzez „mocniejszą".

Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości

i potrzeb.

Projekt realizują kolejno przez trzy lata panie: Anna Nader, Małgorzata Świeboda i Marianna Okła. Na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczono w każdym cyklu 50 godzin.

Do szkoły spłynęły celowo dobrane środki dydaktyczne o wartości

6 000 zł , na bazie których utworzono Ośrodki Zainteresowań. Pracując w nich uczniowie zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, uczą się przez działanie i doznają możliwości odczucia sukcesu.


Korzyści z przystąpienia do projektu są wieloaspektowe, gdyż:

Dziecko:

- Rozwija własny potencjał intelektualny,

- Buduje motywację do nauki

- Korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych,

- Dostaje szansę lepszego startu szkolnego.

Nauczyciel:

- Wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne,

- Tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań,

- Realizuje autorskie pomysły.

Szkoła:

- Otrzymuje bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych  służących uczniom,

- Uzyskuje lepsze efekty pracy,

- Staje się „atrakcyjniejsza" i ciekawsza w oczach społeczności lokalnej,

Rodzice:

-Odkrywają potencjał swoich dzieci i mogą lepiej zorganizować im środowisko rozwoju.

Środowisko lokalne:

- Uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny i życiowy dziecka.

Anna Nader