Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i przyrody w ramach projektu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie realizowała projekt „Mogę więcej", w latach 2008-2010, na który otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 168 tys. złotych.

Założenia projektu. Projekt skierowany był do grupy 100 uczniów klas IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie. Celem zajęć było podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów napotykających problemy edukacyjne a w szczególności przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności znajdujących zastosowanie w sytuacjach praktycznych, doskonalenie umiejętności logicznego rozumowania, wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi i źródeł informacji, zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów, dokonywania ich opisu i interpretacji.

Podjęte działania. We wrześniu przygotowywana i przeprowadzana została akcja promocyjna i rekrutacyjna, oraz czynności organizacyjne, a zajęcia prowadzone były od października. Uczestnicy podzieleni byli na grupy wg klas (6 grup). Po zakończonych zajęciach obowiązkowych otrzymywali przygotowany na stołówce posiłek (herbata i słodka bułka - przewidziane ze środków projektu). Każda grupa w ustalonym dniu tygodnia ma 1 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki i 1 godz. zajęć wyrównawczych z przyrody. Urozmaiceniem lekcji jest nauka gry w szachy oraz układanie sudoku, które to gry uczą logicznego myślenia i koncentracji. Część zajęć jest prowadzona w pracowni informatycznej z użyciem komputerów i dostępem do Internetu, uczniowie ćwiczą rozwiązywanie testów kompetencji na CD, doskonalą posługiwanie się komputerem, jako źródłem informacji. Zajęcia prowadzone są z użyciem projektora multimedialnego, który wraz z laptopem został zakupiony ze środków unijnych.

W grudniu uczestnicy projektu skorzystali z oferty Areny Zabawy pod patronatem Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, która zorganizowała wystawę zabawek naukowych pod hasłem „Aby zabawa była nauką, a nauka zabawą". Podczas ferii dla uczestników projektu został zorganizowany turniej gier planszowych, podczas którego mieli oni możliwość porównania swoich umiejętności w grach, które wykorzystywane są podczas zajęć.

Po skończonych zajęciach uczniowie pod opieką nauczyciela odwożeni są do domów wynajętym autobusem szkolnym. Na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 dla realizujących zajęcia odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Łodzi. Celem wycieczki było Eksperymentarium - interaktywne centrum nauki i techniki, ogród zoologiczny - poznanie różnorodności świata zwierząt, oraz obejrzenie filmu przyrodniczego w kinie trójwymiarowym. Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy, podczas której uczestnicy zwiedzali: Muzeum Techniki, planetarium, wzięli udział w pokazie funkcjonowania układów wewnętrznych człowieka "Szklana panienka", Ogród Botaniczny - poznanie różnorodności świata roślin.

Wszechstronne korzyści płynące z realizacji projektu. Uczniowie mieli nieodpłatne dodatkowe 2 godz. zajęć w tygodniu, do których otrzymali pomoce, zeszyty ćwiczeń, zestaw przyborów, notesy. Szkoła wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne zestawy testów kompetencji z matematyki i przyrody na CD, zakupione do każdego komputera w obu pracowniach informatycznych, quizy - książki z łamigłówkami, gry logiczne i edukacyjne (m. in. szachy, sudoku) preparaty biologiczne i narzędzia preparacyjne, pryzmaty, kompasy i lupy, plansze dydaktyczne. Do realizacji projektu niezbędny był także sprzęt trwały (kserokopiarka, laptop, projektor multimedialny, urządzenie wpielofunkcyjne), na zakup którego w budżecie projektu przeznaczono 7 500 zł. Na realizację całego projektu szkoła otrzyma 168 100 zł. Pieniądze te pokrywają wszystkie koszty: dodatkowe zajęcia, posiłek dzieci, wynagrodzenie dla nauczycieli, koszt organizacji wycieczek, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, odwozu dzieci po skończonych zajęciach. Projekt nie wymagał wkładu własnego.

Koordynator projektu