Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Akcja „Świąteczne życzenia”

Akcja „Świąteczne życzenia” przeprowadzona została w miesiącach: listopadzie i grudniu.  Zbierano kartki świąteczne z życzeniami samodzielnie wykonanymi przez uczniów naszej szkoły oraz czekolady w ramach słodkiego upominku świątecznego dla mieszkańców Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Stąporkowie oraz dla Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie.  Liderami akcji byli uczniowie klas III gimnazjum, którzy czuwali i koordynowali działania. Zebrano 110 kart oraz 196 czekolad. 21 grudnia młodzież złożyła życzenia świąteczne osobiście mieszkańcom domu w Stąporkowie, a następnie przekazano karty i czekolady do Turowa.