Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Akcja „Znicz” Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Akcja „Znicz” Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Jak co roku zorganizowano w październiku zbiórkę zniczy. Udało się zebrać 100 zniczy. W ramach tego działania 14 uczniów z klas 3 gimnazjum wraz z opiekunami Panią Jolantą Bałą i Panem Jarosławem Kowalczykiem w dni 30 października odwiedziło cmentarz parafialny w Czarnej. Celem tej akcji było uporządkowanie nagrobków osób walczących o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dzięki pięknej pogodzie i zaangażowaniu uczniów udało się uporządkować kilkanaście nagrobków. Zapalono również 40 zniczy.