Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Regulamin konkursu na kartkę bożonarodzeniową

Regulamin konkursu plastycznego

pt. „ Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

1.Organizator konkursu: biblioteka szkolna, Szkolny Klub Kreatywności, świetlica szkolna

2.Cele konkursu:

podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,  rozwijanie wyobraźni plastycznej  oraz prezentacja „młodych talentów”.

3.Przedmiotem konkursu jest kartka świąteczna prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane  z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

a) format: dowolny

b) technika – praca może być wykonana techniką dowolną, przy czym nie można używać elementów gotowych

c) charakter pracy: praca musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną,

d) po zrobieniu kartki, wykonujemy jej zdjęcie i przesyłamy

na komunikator Messenger Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W wiadomości  należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę autora

e) termin składania prac – do 16 grudnia 2020 r. włącznie

f) kategorie wiekowe:

- klasy O – III

- klasy IV - VIII

g) kategorie oceny: prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatorów

4.W każdej grupie wiekowej przyznane będą nagrody za I- sze, II-gie i III-cie miejsce oraz wyróżnienia

Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem:

- samodzielności i staranności wykonania,

- nawiązania do tematu,

- wrażenia artystycznego,

- pomysłowości.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020 na stronie szkoły, a nagrody wręczone po powrocie do szkoły po feriach zimowych. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

 

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają

organizatorzy konkursu.

tutaj