Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

W klubie szkół UNICEF

Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

         Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada – jak co roku w listopadzie, UNICEF zaprasza szkoły i przedszkola do włączenia się w światowe obchody rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. UNICEF Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF, został utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 11 grudnia 1946, by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które zostały zniszczone przez II wojnę światową .........