Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Akcja „Znicz” Szkolnego Klubu Wolontariatu.

      Wzorem lat ubiegłych w październiku została zorganizowana zbiórka zniczy. W ramach tej akcji w dniu 22 października br. dziesięcioro uczniów z klasy ósmej i siódmej z opiekunem Panem Jarosławem Kowalczykiem odwiedziło cmentarz parafialny w Czarnej. Uczniowie uporządkowali nagrobki żołnierzy i powstańców poległych w obronie ojczyzny i zapalili na nich znicze. W tym dniu odwiedzili również cmentarz parafialny w Stąporkowie. Celem tej akcji było nie tylko porządkowanie mogił, ale upamiętnienie historii i oddanie szacunku zmarłym.