Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu na rok 2019-2020

Plan pracy

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PSP nr 2 w Stąporkowie

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Klub wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (Jarosław Kowalczyk, Marzanna Błońska, Maria Wiśniewska, Artur Gąszcz, Mariola Szocińska, Jolanta Bała, Urszula Kalińska)
 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

OBSZARY DZIAŁANIA

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

 

Teren szkoły:

 

 • pomoc w lekcjach uczniom słabszym
 • zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty,
 • akcje tematyczne,
 • zabawy charytatywne

 

Instytucje, ośrodki:

 • Ośrodek Monar
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Ośrodku Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 • Przedszkola

 

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 1. Ogłoszenie wśród uczniów rekrutacji do SKW i zorganizowanie spotkania z chętnymi uczniami.

wrzesień

Opiekunowie Klubu

 1. Zapoznanie uczniów
   z ideą wolontariatu.
 2. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo klubu.
 3. Rozpoczęcie akcji „GROSIK DLA DZIECI”.
 4. Zbiórka zniczy.
 5. Pomoc w uporządkowaniu opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym
  i zapalenie zniczy.

październik

Wolontariusze

 

Opiekunowie Klubu

 

Jarosław Kowalczyk

Wychowawcy

 

 

 

Jarosław Kowalczyk

 1. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek w przedszkolu.
 2. Zakończenie akcji „Grosik dla dzieci”.
 3. Zbiórka słodyczy na terenie szkoły
  i przekazanie ich
  w formie paczek dla najbiedniejszych dzieci.
 4. Zbiórka zabawek
  i przekazanie ich do Domu Dziecka.
 5. Zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego.
 6. Przygotowanie gazetki
  z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.

listopad/grudzień

Marzanna Błońska, Mariola Szocińska

 

 

Jarosław Kowalczyk

 

 

Jolanta Bała, Urszula Kalińska

 

 

 

Artur Gąszcz

 

Opiekunowie Klubu
 i wolontariusze.

 

Artur Gąszcz

 1. Przystąpienie do akcji WOŚP
 2. Odwiedzenie Domu Spokojnej Starości
  z okazji Dnia Babci
  i Dziadka.
 3. Kiermasz Walentynkowy.

styczeń/luty

Opiekunowie Klubu

 1. Akcja ,,Świąteczna Kartka”- słodki poczęstunek dla Monaru w Stąporkowie (zbiórka czekolad).
 2. Kiermasz świąteczny

marzec/kwiecień

Maria Wiśniewska

 

 

 

 

Opiekunowie Klubu

 1. Podsumowanie pracy
  w bieżącym roku szkolnym.

maj/czerwiec

Opiekunowie Klubu

Zbiórka nakrętek

cały rok szkolny

Opiekunowie Klubu

Sprzedaż ciasta na dyskotekach szkolnych

cały rok szkolny

Opiekunowie Klubu

 

Plan Szkolnego Klubu Wolontariatu jest planem otwartym.