Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Program edukacji antytytoniowej . "Znajdź właściwe rozwiązanie" kierowany jest do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjalnych oraz do ich rodziców. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.


Zajęcia dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dają przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone są tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są zajęcia
w grupach, warsztatowe i wiele innych. Proponowane treści można wykorzystać w trakcie lekcji biologii, godzin wychowawczych oraz innych według uznania osób prowadzących.


I. CELE PROGRAMU

  1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej
  2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
  3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
  4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu
  5. Integracja grupy
  6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach
  7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów
  8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych

II. ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie klas IV-VIII  szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych

III. STRUKTURA PROGRAMU:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.