Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w UNICEF

     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada - 31. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
    W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
     Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie, zorganizowała  szereg zajęć w poszczególnych klasach.  Z tej okazji wychowawcy naszej szkoły przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Były również prezentacje i zabawy dydaktyczne dla najmłodszych „Moje prawa”, prezentacje multimedialne „Dziecka Prawa – Moja sprawa”, konkurs plastyczny na plakat i na hasło związane z tą tematyką. 20 listopada wszyscy, pracownicy i uczniowie, ubrali się na niebiesko. 

     Wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości obchodzonych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.