Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

         Mając na uwadze dobro dziecka, a co za tym idzie bezpieczeństwo, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadania mające na celu zwiększenie świadomości dzieci w zakresie istnienia potencjalnych zagrożeń na drodze, a tym samym popularyzuje noszenie elementów odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Wychowawcy wraz z uczniami od pierwszych dni września realizowali liczne działania, mające na celu pokazanie, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie klas pierwszych,  jak co roku, przystąpili do Ogólnopolskiego Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W ramach spotkań z pedagogiem szkolnym, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniowie klas 0 – III wzięli udział w zajęciach profilaktycznych: „Jestem bezpieczny na drodze”.  Zajęcia miały na celu popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów  ruchu drogowego, konieczność noszenia elementów odblaskowych, a tym samym kształtowania nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz  kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków i lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów, wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie zostali wyposażeni w  elementy odblaskowe.

Uczniowie klas II uczestniczyli w Konkursie Profilaktyki Bezpieczeństwa organizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Końskich pod nazwą „Odblaskowa rymowanka”.

Oto rymowanki naszych uczniów:

 

Tymon Jedynak – klasa II a

 „W zeszłym roku, moja siostra widziała Batmana,

 jak chodził z odblaskiem od rana”

Ja widziałem Lewego,

jak chodził w koszulce koloru odblaskowego

 

 Maja Chwaścińska – klasa II a

 „Powiem Ci parę słów: chodź w nocy z latarką i miej przy sobie odblask.

To nic nie szkodzi. świeć przykładem i nocą noś odblask!!!

 

Krzysztof Jurczyk – klasa II b

 „Chcesz do szkoły dojść w całości,

noś odblaski od maleńkości.

Kto odblasków nie nosi,

ten się o potrącenie prosi”

  

Maja Salata – klasa II b

 „Być widocznym -  prosta sprawa,

 przyczep odblask do rękawa,

by widocznym być gdy ciemno,

  • odblask MIŚ jest zawsze ze mną”

  

Maksymilian Dobrowolski klasa II b

 „Noszę ze sobą znak odblaskowy,

widzi mnie z dala pirat drogowy.

Odblask przypięty,

Wiem to niezbicie,

Chroni na drodze

Zdrowie i życie”

 

Marcel Ożarowski – klasa II b

 „Odblaski, odblaski zawsze noś ze sobą,

by Cię było widać w dzień i ciemną nocą.

Gdy jedziesz rowerem, gdy jedziesz rolkami,

Pamiętaj! Z odblaskiem widać Cie w oddali.

Odblaski, odblaski różne kształty mają,

Ale każdy jeden widać jest tak sam.