Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Harmonogram zwrotu podręczników i wypożyczonych książek w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice / Drodzy Uczniowie

Nadchodzi koniec roku szkolnego. Zwrot podręczników  i wypożyczonych książek w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w następujący sposób.

Zasady zwrotu podręczników szkolnych

 1. Uczniowie lub rodzice przychodzą do szkoły z kompletem podręczników (oprócz religii) według ustalonego harmonogramu.
 2. Uczniowie / rodzice oddający podręczniki oczekują w wyznaczonym w harmonogramie czasie przed wejściem do szkoły od strony  ul. Odlewniczej zachowując odstęp (co najmniej 1,5m).
 3. Przy stoliku może stać tylko jedna osoba.
 4. Od uczniów / rodziców oddających podręczniki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz rękawiczek ochronnych.                                                                                                             
 5. Między bibliotekarzem, a uczniem / rodzicem należy zachować bezpieczną odległość (minimum 1,5 m).
 6. Uczniowie / rodzice podchodzą pojedynczo do biurka.
 7. Podręczniki będą odbierane przez dwóch nauczycieli bibliotekarzy- jeden odbiera podręczniki, drugi odnotowuje w rejestrze  oraz   wychowawcę,  który sprawdza stan oddawanych podręczników, wszyscy zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki ochronne.
 8. Podręczniki i oddawane książki zostaną  zapakowane w kartony, opisane i zaniesione do sali nr 5 w celu odbycia kwarantanny, trwającej przez całe wakacje.
 9. W przypadku jeśli uczeń chce zatrzymać lub wypożyczyć książkę na wakacje zgłasza to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Klasy VIII zobowiązuje się do oddania wszystkich wypożyczonych książek.
 11. Jeśli uczeń poczuje się źle, natychmiast informuje o tym nauczyciela.
 12. O zwrot podręczników i książek z klas I – IV proszeni są rodzice.

Rodziców!

Bardzo prosimy o dopilnowanie dzieci, aby zwróciły zaległe lektury oraz podręczniki zgodnie z powyższym harmonogramem.

Prosimy o zdjęcie okładek z książek.  Pozostawiamy jedynie przyklejone okładki, ponieważ w większości przypadków po ich oderwaniu podręcznik ulega zniszczeniu. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki płynem, popisanie długopisem lub kredką, brakujące lub podarte strony podręcznika, brak okładki. Taki podręcznik należy odkupić.

Z biblioteką szkolną należy rozliczyć się do 24.06.2020r. (zgodnie z harmonogramem zwrotów).

Zwrot podręczników jest obowiązkowy według ustalonego harmonogramu.

Biblioteka nie przewiduje dodatkowego terminu.

 

 

Harmonogram

Klasa

Data

Godzina

IV a

V a

V b

15.06.2020

Poniedziałek

8.00- 9.00

9.00-11.00

11.00 – 13.00

VIII a

VIII b

19.06.2020

Piątek

 

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

V c

V d

VI b

22.06.2020

Poniedziałek

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00- 14.00

VII a

VII b

VI a

23.06.2020

Wtorek

8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

I a 

I b

II a

II b

III a

III b

24.06.2020

Środa

8.00 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12. 00 - 13.00

13.00 – 14.00